pühapäev, 19. aprill 2015

Huvitav inglise keele tund 2


                            I koht - Kadri Laas, Eve Riivik, Marite Marielle Treial ja Terle Tamm


                                             II koht- Kaspar Paulus ja Hendrik Uuemaa


                                     III koht - Tarmo Põldsalu, Andri Aarna ja Markus Teder

Huvitav inglise keele tund Juba teist aastat kutsus Valgamaa inglise keele õpetajate ainesektsioon 3.-9. klassi õpilasi osalema maakondlikul konkursil „Huvitav inglise keele tund“. Konkursi eesmärgiks oli propageerida inglise keele õpet, julgustada õpilasi õpetajatele huvitavaid ideid jagama. Konkursile tuli esitada vabas vormis inglise keele tunni projekt, kus oli kirjeldatud vähemalt kolme tundi põnevaks tegevat ja uuenduslikku tegevust koos selgitustega, miks need tegevused õpilastele meeldivad ja kuidas abistavad keele omandamist.
 Enne konkursi tööde koostamist kirjutas iga 3.-4. klassi õpilane oma ideed lehele. Enamus õpilastest tahtis mängida aktiivtegevustega täringumänge, äraarvamismänge, kaardimänge. Paaristööna või rühmatööna oli tore nuputada, võistelda, meisterdada või teha näitemängu.
 Maakondliku konkursi „Huvitav inglise keele tund“ žürii hindas konkursitööde puhul tööde vastavust teemale, kvaliteeti ja originaalsust. 3.-4. klasside arvestuses said Palupera Põhikooli 4. klassi õpilased Marite Marielle Treial, Kadri Laas, Terle Tamm ja Eve Riivik oma tunniprojektiga „The Dream Team“ 1. koha. Täringumänguga “I love football“ sai korrata värvide ja arvudega seotud sõnu ning öelda tähthaaval (spellida) jalgpalliga seotud sõnu ja väljendeid. Selles mängus sai sööta ja lüüa nurgalööke plastiliinist palliga. Aktiivtegevustega “Trips-Traps-Trulli“ mängus sai näidata oma teadmisi, võistelda vastasvõistkonnaga. “Äraarvamise mängu“ sõnade ja piltide lehti sai kasutada nii eesti keele kui inglise keele tunnis, et korrata õpitud sõnu, koostada küsimusi ja neile vastata. Meisterdamise ja näitemänguülesandes “My little“ tuli valmistada lihtsatest vahenditest uus sõber või eelajalooline loom. Meisterdamine rahustas ja oli tore tegevus isegi 4. klassis. Oma meeskonnaga sai kokku panna lühikese näitemängu ning siis kaasõpilastele näidata oma teadmisi.
 3. klassi õpilased Hendrik Uuemaa, Kaspar Paulus ja kunstnik Triin Kutsar said oma tunniprojektiga „Let`s play“ 2. koha. Kaardimänguga „I love English“ sai korrata õpitud sõnu, harjutada hääldusmärkide järgi sõnade lugemist, teha 10 sekundi mälumängu. „Play checkers“- selles mängus on kabenuppudele kinnitatud küsimused. Mängus sai küsida küsimusi, vastata küsimustele ja mängida kabet. Täheruudu ülesandes „The animals“ tuli leida vähemalt üheksa loomanime ja leitud loomanimedega koostada lauseid.
 3. klassi õpilased Markus Teder, Tarmo Põldsalu ja Andri Aarna said oma tunniprojektiga „What can you do?“ 3. koha. Kella ja täringumängus „What time is it?“ sai korrata õpitud sõnu, mängides jäid kellaga seotud sõnad paremini meelde ja Inglismaale reisides peab tundma kella. Erinevate interaktiivsete puutetahvli kella ülesannete ja www.youtube.com kella õppimisega seotud õppevideodega sai teha tunni lõbusamaks. Kaardimängus „The animals“ sai ise kaasõpilastele ülesandeid anda. Mänguga sai korrata tähestikku ja loomade nimesid. Kõige toredam on aktiivtegevustega täringumäng „What can you do?“  
 Aitäh kõikidele 3.-4. klasside õpilastele, et osalesite maakondlikul konkursil „Huvitav inglise keele tund“ ja jagasite kaasõpilastega inglise keele tunde põnevamaks muutvaid tegevusi, mänge ja interaktiivseid ülesandeid. Koos on alati huvitav mängida ja inglise keelt õppida.